Tiêu chuẩn EN779:2012

  • 2014/10/06 14:38
  • 5633

Với việc áp dụng mới EN779: 2012 chính thức được phê duyệt, Vokes Air xem xét các vấn đề quan trọng trong xử lý khí và cách chúng ảnh hưởng đến lựa chọn bộ lọc của bạn.

Tiêu chuẩn áp dụng EN779 là gì?

Tiêu chuẩn theo EN779, còn được gọi là Tiêu chuẩn Châu Âu về sản phẩm lọc khí, là một hệ thống đánh giá được tiêu chuẩn hóa được sử dụng để phân loại các sản phẩm lọc khí dựa trên giá trị thống kê hiệu quả tối thiểu (MERV) của chúng. Hệ thống này được tạo ra chủ yếu để đánh giá các sản phẩm lọc khí được sử dụng trong các hệ thống thông gió cải tiến nhằm giúp bảo vệ chống lại các chất ô nhiễm nguy hiểm như bụi, phấn hoa và các hạt khói. EN779 bao gồm sáu cấp xếp hạng, từ G1 – xếp hạng hiệu quả thấp nhất – cho đến F9 – cấp độ bảo vệ cao nhất.

Nói chung, xếp hạng MERV càng cao thì bộ lọc không khí sẽ cung cấp hiệu suất lọc càng tốt. Điều này có nghĩa là các bộ lọc F9 sẽ có thể bắt được các hạt thậm chí còn nhỏ hơn so với bộ lọc G1. Các bộ lọc được xếp hạng EN779 thường được sử dụng trên khắp Châu Âu cho các ứng dụng lọc và lọc không khí.

5 điều bạn cần biết về EN 779: 2012

1. EN-779 là tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận rộng rãi nhất.

EN-779 cung cấp một phương pháp thống nhất kiểm tra và phân loại các bộ lọc thông gió theo độ lọc hiệu quả. Nó lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1993, sửa đổi năm 2002 và đã được cập nhật thêm trong năm 2012.

2. EN-779:2012 bổ sung các vấn đề cho năm 2002

EN-779: 2002 tập trung vào hiệu quả trung bình được cung cấp bởi một bộ lọc trên tuổi thọ của thiết bị lọc khí đó.

Trong khi điều này giúp làm việc nhanh chóng và dễ dàng so sánh sản phẩm, nó vẫn cho phép cung cấp nhiều bộ lọc cho thị trường với hiệu quả. Trong một số trường hợp đây là một vấn đề lớn; báo cáo với hiệu quả tối thiểu khoảng 10% đối với một bộ lọc F7, thay vì quy định hiệu suất trung bình 80 - 90%.

Một ví dụ điển hình của việc này là trong trường hợp của một số bộ lọc tổng hợp mà có thể giảm hiệu quả theo thời gian khi các điện tích tĩnh điện vốn có giảm. Với những lợi ích, đặc biệt là môi trường, các chất liệu tổng hợp trên sợi thủy tinh, một phương pháp thử nghiệm được yêu cầu loại trừ các sản phẩm trung bình trong khi chất liệu tổng hợp chất lượng tốt hơn.

3. Tiêu chuẩn sửa đổi năm 2012 giới thiệu những thay đổi nhỏ nhưng quan trọng

Bản cập nhật chính trên các TC năm 2002 là yêu cầu cho một bộ lọc để đạt được một thỏa thuận "hiệu quả tối thiểu" cho mỗi lớp lọc có liên quan. Đây là giá trị thấp nhất đạt được trong ba giai đoạn thử nghiệm:

  • Hiệu quả ban đầu.

  • Thải hiệu quả - bỏ tất cả các bộ lọc tĩnh điện bằng cách ngâm trong một dung môi.

  • Nạp hiệu quả - một bộ lọc tiếp xúc với bụi kiểm tra tiêu chuẩn.

Chỉ có các bộ lọc trong các lớp học F7 - F9 cần đáp ứng các mức độ hiệu quả tối thiểu, với các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn yêu cầu rơi vào một mức phân loại mới.

4. Thay đổi từ F đến M

Như các lớp lọc F5 và F6 sẽ không được yêu cầu để đáp ứng một mức độ hiệu quả tối thiểu, họ đã được đổi tên thành M5 và M6 tương ứng và được đặt vào mức độ trung bình được tạo ra để tạo sự khác biệt từ nhóm lọc bụi tốt.

các lớp theo tiêu chuẩn en779

5. Tốt nhưng không hoàn toàn chính xác

Là một bộ lọc không khí tiếp xúc với một mảng lớn, tạo ra một tiêu chuẩn đó là hoàn toàn chính xác.

Một bộ lọc tổng hợp, thiết lập nên hiệu quả tối thiểu sẽ luôn luôn cao hơn so với quy định.

Nhưng những gì EN-779:2012 không trình bày một trường hợp xấu nhất thông qua một thủ tục kiểm tra thống nhất, và các dấu hiệu cho thấy gần như chưa thực hiện thực tế của một bộ lọc.

mời bạn tham khảo tiêu chuẩn en779 dùng cho sản phẩm lọc khí Đông Châu

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

bình lọc nước công nghiệp đông châu

vỏ chứa màng lọc nước công nghiệp

banner trách nhiệm công ty đông châu