Sản phẩm 3M

3M không bao giờ ngừng phát minh. Công ty dựa trên hơn 150 năm đổi mới của mình để giải quyết một số thách thức khó khăn nhất trên thế giới. Họ tập trung vào việc kết nối mọi người, truyền cảm hứng cho những ý tưởng mới và tìm kiếm các giải pháp giúp định hình tương lai, bao gồm cả các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và an toàn cá nhân; tất cả được thiết kế để cải thiện cuộc sống mỗi ngày. Thương hiệu có danh mục sản phẩm đa dạng như băng dính, khẩu trang y tế, bộ lọc không khí và vật liệu điện tử. 3M cũng cam kết tạo ra một nơi làm việc có đạo đức bằng cách tuyển dụng công bằng, tiêu chuẩn trả lương bình đẳng và khuyến khích sự đa dạng ở tất cả các khu vực trên thế giới nơi công ty hoạt động. Ngoài những thực hành này, 3M cũng ưu tiên các sáng kiến bền vững về môi trường để giảm tác động đến môi trường theo thời gian.

Hiển thị 1 9 / 130 kết quả

  • Sắp xếp:
1 2 3 ...