Tấm lọc khí thô dùng một lần

  • 2016/01/18 15:54
  • 1625
Tấm lọc khí thô dùng một lần được sử dụng như bộ lọc cuối cùng hoặc là bộ lọc thô để lọc có hiệu quả cao hơn trong thông gió và xử lý không khí đơn vị.

Tấm lọc khí thô dùng một lần với hiệu suất trung bình và chúng được cấu tạo của các sợi cotton không dệt với một lưới kim loại và đóng vào một khuôn cắt khung các tông chắc chắn. Các nếp gấp theo các lưới kim loại và chất liệu lọc được trang bị bảo đảm bề mặt lọc hiệu quả (cho các bộ lọc có độ dày 23 mm đến bộ lọc có độ dày 98 mm) cao hơn.

Các ứng dụng

Tấm lọc khí thô dùng một lần được sử dụng như bộ lọc cuối cùng hoặc là bộ lọc thô để lọc có hiệu quả cao hơn trong thông gió và xử lý không khí đơn vị.

Các tính năng

- Các lớp lọc của các bộ lọc này là G4 (M5 để F8 có sẵn theo yêu cầu) theo tiêu chuẩn EN 779: 2012. Tấm lọc khí thô dùng một lần hình dạng nếp gấp  ổn định đảm bảo lưu lượng không khí tối đa với kháng tối thiểu và lưu trữ bụi bẩn cao trong suốt vòng đời của các bộ lọc. 

Kích thước [mm]

Công suất [m 3 / h]

Giảm áp lực [Pa]

Công suất [m 3 / h]

Giảm áp lực [Pa]

sp. 23

sp. 48

sp. 98

sp. 23

sp. 48

sp. 98

400 x 500

1840

100

60

55

2380

na

80

76

400 x 625

2400

2980

500 x 500

2400

2980

500 x 625

2980

3650

595 x 595

3400

4240

287 x 595

1700

2120

Tấm lọc khí thô dùng một lần giới hạn nhiệt độ làm việc là khoảng 90 ° C. Có thể được cung cấp với kích thước khác nhau .

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

bình lọc nước công nghiệp đông châu

vỏ chứa màng lọc nước công nghiệp

banner trách nhiệm công ty đông châu

Bình luận