Lõi lọc đường ống dẫn khí nén công nghiệp

  • 2017/10/12 15:33
  • 2452
Lõi lọc đường ống dẫn khí nén công nghiệp áp dụng cho hơi dầu và hơi hydrocacbon thường hấp thụ; 0.01 micron lọc hạt rắn nhỏ

Lõi lọc đường ống dẫn khí nén công nghiệp khái niệm lọc sử dụng hấp phụ, nguyên tắc lọc kết hợp và các vật liệu khác, loại bỏ dầu trong không khí, tạp chất như nước. 

Thành phần chính: bộ lọc, khung xương, bọt xốp. 

Tính năng

Lõi lọc đường ống dẫn khí nén công nghiệp phù hợp để lọc một lượng lớn chất lỏng và 3 microns (phần dầu dư 5ppmw / w)

     Lớp 1 hai ống thép không rỉ, tách cơ khí 10 micron

     Lớp 2 Chất sợi tổng hợp lọc sâu 3 micron chất rắn và chất lỏng hạt

Lõi lọc đường ống dẫn khí nén công nghiệp để lọc nước và dầu: có thể được lọc ít nhất là 1 micron hạt rắn cao (phần dầu còn lại 1.0ppmw / w)

    Lớp 1 là các lớp chất xơ sợi và bề mặt được luân phiên cách nhau để loại bỏ các hạt lớn hơn.

    Lớp 2 là lớp epoxy đa tầng, chất xơ sợi lọc sâu.

Lõi lọc đường ống dẫn khí nén công nghiệp bên trong và lọc ngoài là chống ăn mòn, bọt xốp lớp bên ngoài.

Lõi lọc đường ống dẫn khí nén công nghiệp áp dụng cho hơi dầu và hơi hydrocacbon thường hấp thụ; 0.01 micron lọc hạt rắn nhỏ (phần dầu còn lại 0.003ppmw / w) 

    Lớp 1 lớp than ổn định có thể lọc ra phần lớn các hơi dầu 

    Lớp 2 lớp sợi siêu mịn liên kết bột than hoạt tính , có thể lọc ra hơi dầu dư

Đa lớp chất liệu sợi để ngăn chặn sự di chuyển của các chất ô nhiễm bên trong và bên ngoài bộ lọc được chống ăn mòn, vỏ bọc bên ngoài để ngăn chặn sự di chuyển sợi.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

bình lọc nước công nghiệp đông châu

vỏ chứa màng lọc nước công nghiệp

banner trách nhiệm công ty đông châu