Tấm lọc Pre filter 12 x 24 x 2 inch

Tấm lọc Pre filter 12 x 24 x 2 inch được liên kết hóa học với một lưới kim loại trên đồng nhất, ngăn ngừa thiệt hại khi bị rung, và duy trì cố định các nếp gấp.

Túi lọc khí hệ thống điều hòa không khí

Túi lọc khí hệ thống điều hòa không khí giảm áp suất ban đầu thấp, khả năng nắm giữ bụi lớn.

Tấm lọc khí thô dùng một lần

Tấm lọc khí thô dùng một lần được sử dụng như bộ lọc cuối cùng hoặc là bộ lọc thô để lọc có hiệu quả cao hơn trong thông gió và xử lý không khí đơn vị.

Phin lọc thô G2 G3 G4

Phin lọc thô G2 G3 G4 có thể lọc với các kích thước khác nhau và độ dày tiêu chuẩn, và với chất liệu lọc có thành phần khác nhau (sợi thủy tinh, bọt polyurethane, vv).

Tấm mút xốp lọc khí thô

Tấm mút xốp lọc khí thô độ đàn hồi tốt, mạnh mẽ, tỷ lệ giữ bụi cao của sức cản không khí thấp, hiệu suất thông gió, và kháng hóa chất khác với hiệu suất tốt.

Phin lọc khí thô Metal Mesh

Phin lọc khí thô Metal Mesh có thể được sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến lọc khí thô ít yêu cầu thay thế.

Than hoạt tính thanh lọc không khí

Than hoạt tính sử dụng để làm sạch không khí của hóa chất nguyên liệu khí tổng hợp hóa khí, công nghiệp dược phẩm, khí đồ uống thanh lọc khí carbon dioxide và thanh tẩy

Các thông số hiệu quả lọc khí theo các tiêu chuẩn phổ biến trên thế giới

Các thông số hiệu quả lọc khí theo các tiêu chuẩn phổ biến trên thế giới

Vải than hoạt tính lọc khí, làm khẩu trang

Các yếu tố chính là carbon hoạt tính, 90% hoặc nhiều hơn , các nguyên tử carbon ở dạng sợi carbon hoạt tính của các tinh thể giống như than chì, không gian ba chiều kém trật tự, đó là sợi carbon hoạt tính cung cấp một diện tích bề mặt lớn.

Bông lọc dầu

Áp dụng cho các ngành công nghiệp sơn phủ bề mặt, đặc biệt của thiết kế bộ lọc phòng sơn.