Chai Xịt Bảo Vệ Lốp Xe Vỏ Xe Ô Tô 3M 39042


Sản phẩm 3M

Chai xịt bảo vệ lốp xe, vỏ xe ô tô 3M 39042 phục hồi vẻ tự nhiên của cao su bên ngoài và không có dư lượng vinyl.


Còn hàng

Chai xịt bảo vệ lốp xe, vỏ xe ô tô 3M 39042 sẽ khôi phục độ bóng mới cho tất cả các bề mặt ôtô cao su bên ngoài, bao gồm lốp xe và trang bị cao su. 

Chai xịt bảo vệ lốp xe, vỏ xe ô tô 3M 39042 phục hồi vẻ tự nhiên của cao su bên ngoài và không có dư lượng vinyl. 

Sử dụng công nghệ xử lý cao su 3M và trang bị lốp xe trên phần ngoài và miếng đúc. Chai xịt bảo vệ lốp xe, vỏ xe ô tô 3M 39042  phục hồi và làm mới hình dáng của mờ, mờ dần cao su và vinyl. 

Chai Xịt Bảo Vệ Lốp Xe Vỏ Xe Ô Tô 3M 39042

Chai Xịt Bảo Vệ Lốp Xe Vỏ Xe Ô Tô 3M 39042

Chai Xịt Bảo Vệ Lốp Xe Vỏ Xe Ô Tô 3M 39042

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

lõi lọc khí Đông Châu

banner khung lọc khí sản phẩm

banner trách nhiệm công ty đông châu