Than Hoạt Tính 0.5 -1.7 Mm


Than hoạt tính 0.5-1.7 mm thường được sử dụng để lọc nước, lọc không khí và xử lý khí công nghiệp, ví dụ như loại bỏ Siloxanes và Hydrogen Sulfide khỏi Biogas.


Còn hàng

Than hoạt tính 0.5-1.7 mm là một dạng cacbon được xử lý để có lỗ lọc  nhỏ, khối lượng thấp làm tăng diện tích bề mặt có sẵn để hấp thụ hoặc phản ứng hóa học. 

Những than đá và than cốc được gọi là than hoạt tính và than hoạt tính tương ứng. 

Than hoạt tính 0.5-1.7 mm hoạt động thông qua một quá trình gọi là hấp phụ, nhờ đó các phân tử ô nhiễm trong chất lỏng được xử lý bị mắc kẹt bên trong cấu trúc lỗ rỗng của chất nền Carbon.

Than hoạt tính 0.5-1.7 mm thường được sử dụng để lọc nước, lọc không khí và xử lý khí công nghiệp, ví dụ như loại bỏ Siloxanes và Hydrogen Sulfide khỏi Biogas. 

Than hoạt tính 0.5-1.7 mm được sử dụng trong một số ứng dụng khác, bao gồm mặt nạ bảo hộ, thanh lọc và phục hồi kim loại quý, đặc biệt là vàng. 

Than hoạt tính 0.5-1.7 mm cũng được sử dụng trong các bộ lọc thuốc lá.

than hoạt tính loại hạt nhỏ

than hoạt tính xử lý nước hiệu quả hạt nhỏ 0.5 đến 1.7mm

than hoạt tính lọc nước hạt nhỏ chuyên dụng cao cấp

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

lõi lọc khí Đông Châu

banner khung lọc khí sản phẩm

banner trách nhiệm công ty đông châu

Bình luận