PAC vàng nghệ


PAC vàng nghệ phản ứng để tạo thành poly-hydroxit nhôm không hòa tan mà kết tủa thành các mảnh thể tích lớn.


Còn hàng

PAC vàng nghệ hay Polyaluminium clorua là các polyme tổng hợp hòa tan trong nước.

PAC vàng nghệ phản ứng để tạo thành poly-hydroxit nhôm không hòa tan mà kết tủa thành các mảnh thể tích lớn. Các mảnh hấp thụ các chất ô nhiễm lơ lửng trong nước được kết tủa với PAC và có thể cùng nhau dễ dàng loại bỏ.

PAC có thể được sử dụng như một chất kết dính cho tất cả các loại xử lý nước, nước uống, nước thải công nghiệp, nước thải đô thị và trong ngành công nghiệp giấy.

PAC vàng nghệ  không có yêu cầu đối với bất kỳ chất trung hòa nào (soda, vôi)

Thời gian keo tụ ngắn hơn

Lượng bùn nhỏ hơn

Giảm số lần rửa lại

Chất lượng nước được xử lý cao hơn

pac vàng nghệ trong keo tụ tạo bông xử lý nước

pac màu vàng trong xử lý nước

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

lõi lọc khí Đông Châu

banner khung lọc khí sản phẩm

banner trách nhiệm công ty đông châu

Bình luận