Lõi lọc gió Cellulose hoặc Polyester


Lõi lọc khí cellulose ứng dụng rộng rãi, bụi khô và hạt có hình dạng hạt như kim loại, phun cát, ngành công nghiệp khai thác mỏ, hóa chất, tua bin khí


Còn hàng

Thông tin lõi lọc bụi cellulose

Vật liệu lọc 100% cellulose

Hỗn hợp Cellulose / Polyester chống cháy

Các tính năng sản phẩm

Phin lọc bụi tiêu thụ năng lượng thấp nhất để tiết kiệm chi phí

Phin lọc bụi bề mặt lọc và lưu lượng không khí lớn

Khoảng cách nếp gấp được duy trì

Kháng hóa chất kháng thủy phân: tốt

Kháng acid: tốt

Kháng kiềm Alkaline: tốt

Nhiệt độ áp dụng: 65°C

Các loại lõi lọc bụi Polyester

  • 100% polyester

  • Polyester với điều trị chống tĩnh điện

  • Polyester với điều trị dầu chống thấm nước

  • Polyester với màng PTFE

Các tính năng sản phẩm

Chắc chắn và vật liệu cứng, có thể làm sạch

Phin lọc bụi Polyester kháng tuyệt vời chống lại độ dẫn điện, dầu và nước

Khoảng cách nếp gấp rộng và mịn, PTFE cung cấp khả năng bóc các bánh bụi dễ dàng

Phin lọc bụi Polyester hiệu quả lọc cao nhất để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt hiệu quả

Kháng ăn mòn hóa học tuyệt vời

Kháng thủy phân: xuất sắc

Kháng acid: rất tốt

Nhiệt độ áp dụng: 120°C

Các ứng dụng tiêu biểu

Phin lọc bụi cellulose ứng dụng rộng rãi, bụi khô và hạt có hình dạng hạt như kim loại, phun cát, ngành công nghiệp khai thác mỏ, hóa chất, tua bin khí

Phin lọc bụi Polyester thu giữ các loại bụi rất mịn trong kim loại, gỗ, hóa chất, bột màu, xi măng, giấy thực phẩm, nhựa, phun cát, hàn, dược phẩm và các bộ thu bụi dính khác.

liên hệ đông châu phân phối Lõi lọc gió cellulose, Polyester

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

lõi lọc khí Đông Châu

banner khung lọc khí sản phẩm

banner trách nhiệm công ty đông châu