Lõi lọc gió cellulose, Polyester


Lõi lọc gió cellulose ứng dụng rộng rãi, bụi khô và hạt có hình dạng hạt như kim loại, phun cát, ngành công nghiệp khai thác mỏ, hóa chất, tua bin khí


Còn hàng

Lõi lọc gió cellulose

  • 100% cellulose
  • Hỗn hợp Cellulose / Polyester
  • Cellulose với điều trị chống cháy

Các tính năng

  • Lõi lọc gió cellulose tiêu thụ năng lượng thấp nhất để tiết kiệm chi phí
  • Lõi lọc gió cellulose bề mặt lọc và lưu lượng không khí lớn
  • Khoảng cách nếp gấp được duy trì
  • Kháng hóa chất kháng thủy phân: tốt
  • Kháng acid: tốt
  • Kháng kiềm Alkaline: tốt
  • Nhiệt độ áp dụng: 65 ° C

Các ứng dụng tiêu biểu

·  Lõi lọc gió cellulose ứng dụng rộng rãi, bụi khô và hạt có hình dạng hạt như kim loại, phun cát, ngành công nghiệp khai thác mỏ, hóa chất, tua bin khí

Lõi lọc gió Polyester

·  100% polyester

·  Polyester với điều trị chống tĩnh điện

·  Polyester với điều trị dầu chống thấm nước

·  Polyester với màng PTFE

Các tính năng

·  Chắc chắn và vật liệu cứng, có thể làm sạch

·  Lõi lọc gió Polyester kháng tuyệt vời chống lại độ dẫn điện, dầu và nước

·  Khoảng cách nếp gấp rộng và mịn, PTFE cung cấp khả năng bóc các bánh bụi dễ dàng

·  Lõi lọc gió Polyester hiệu quả lọc cao nhất để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt hiệu quả

·  Kháng ăn mòn hóa học tuyệt vời

·  Kháng thủy phân: xuất sắc

·  Kháng acid: rất tốt

·  Nhiệt độ áp dụng: 120 ° C

Các ứng dụng tiêu biểu

·  Lõi lọc gió Polyester lọc cho các loại bụi rất mịn trong kim loại, gỗ, hóa chất, bột màu, xi măng, giấy thực phẩm, nhựa, phun cát, hàn, dược phẩm và các bộ thu bụi dính khác.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

lõi lọc khí Đông Châu

banner khung lọc khí sản phẩm

banner trách nhiệm công ty đông châu

Bình luận