Lõi lọc chính xác trước máy nén khí


Lõi lọc chính xác trước máy nén khí hiệu suất chống chịu điều kiện axit, kiềm, nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp, lửa, nước, chống tĩnh điện, và khác.


Còn hàng

Lõi lọc chính xác trước máy nén khí chất liệu composite

Lõi lọc chính xác trước máy nén khí sử dụng lọc không khí, khí và nước riêng biệt, dầu và nước riêng biệt

Lõi lọc chính xác trước máy nén khí loại hiệu quả sớm, hiệu quả cao.

Nhiệt độ làm việc Ở nhiệt độ phòng, nhiệt độ cao (℃)

Lõi lọc chính xác trước máy nén khí hiệu suất chống chịu điều kiện axit, kiềm, nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp, lửa, nước, chống tĩnh điện, và khác.

Lưu lượng 
NM3 / phút

E1 
 

E3 
 

E5

E7

E9

chính xác

( [mu] m)

Dầu dư (ppm)

0,57

E1-12

E3-12

E5-12

E7-12

E9-12

E1: 0,01

0.001

1

E1-16

E3-16

E5-16

E7-16

E9-16

E3: 0,01

0.001

1,72

E1-20

E3-20

E5-20

E7-20

E9-20

E5: 0,01

0,01

2,9

E1-24

E3-24

E5-24

E7-24

E9-24

E7: 1

1

4,9

E1-28

E3-28

E5-28

E7-28

E9-28

E9: 3

5

7,2

E1-32

E3-32

E5-32

E7-32

E9-32

 

 

11

E1-36

E3-36

E5-36

E7-36

E9-36

 

 

14

E1-40

E3-40

E5-40

E7-40

E9-40

 

 

18

E1-44

E3-44

E5-44

E7-44

E9-44

 

 

22

E1-48

E3-48

E5-48

E7-48

E9-48

 

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

lõi lọc khí Đông Châu

banner khung lọc khí sản phẩm

banner trách nhiệm công ty đông châu

Bình luận