Lõi lọc bỏ nước và dầu từ khí nén

0 Đánh giá

Lõi lọc bỏ nước và dầu từ khí nén hoạt động tốt nhất khi nằm ở áp suất cao nhất trong hệ thống khí nén và nhiệt độ thấp nhất

Còn hàng

Lõi lọc bỏ nước và dầu từ khí nén

Những chất gây ô nhiễm này thường là dầu nhờn nén, dầu cắt còn lại và chất khử trùng đường ống từ các mối nối ống, độ ẩm ngưng tụ, dầu cacbon hoá và các giải pháp của các loại dầu khác nhau.

Lõi lọc bỏ nước và dầu từ khí nén luôn luôn chảy từ bên trong của phần tử lọc tới phần bên ngoài của bộ lọc. 

Một lõi lọc có thể loại bỏ các chất gây ô nhiễm chất lỏng bằng ba phương pháp:

Tác động trực tiếp - thường là các hạt kích thước 1 micron và lớn hơn

Ngắt đoạn - thường từ 0,1 đến 0,6 micron

Sự khuếch tán - thường là các hạt kích thước 0,1 micron và nhỏ hơn

Lõi lọc bỏ nước và dầu từ khí nén hoạt động tốt nhất khi nằm ở áp suất cao nhất trong hệ thống khí nén và nhiệt độ thấp nhất. Tốt nhất nên xác định bộ lọc coalescing càng gần điểm sử dụng càng tốt để đảm bảo không có sự ngưng tụ nước thêm nữa.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 02862702191 - 0934062768

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

giải pháp lọc chất lỏng công ty môi trường đông châu

Bình luận