Hạt Nhựa Trao Đổi Ion Âm Anion Indion Ấn Độ FFIP Gốc Cl


Là loại hạt nhựa trao đổi và loại bỏ các ion âm trong nước như sunfat, carbonat, nitrat, nitrit, photphat...


Còn hàng

Hạt nhựa trao đổi ion âm Anion Indion Ấn Độ FFIP gốc Cl

  • Gốc  Anion Cl-
  • Kích thước hạt: 0.5-0.65 mm
  • Tỷ trọng : 650 g/l
  • Hạt dạng hình cầu, Màu vàng nhạt
  • Tổng dung lượng trao đổi (eq/l): 1,3
  • Mật độ hạt : 1,08 g/ml
  • Nhiệt độ tối đa : 60-80⁰C
  • pH range :0-14
  • Tái Sinh :2-5% NaOH , 50⁰C.

hạt nhựa trao đổi ion âm anion indion FFIP gốc CL

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

lõi lọc khí Đông Châu

banner khung lọc khí sản phẩm

banner trách nhiệm công ty đông châu

Bình luận