Bông lọc thông gió phòng sơn


Bông lọc thông gió phòng sơn có sẵn trong các kích cỡ khác nhau mà giải quyết các nhu cầu cụ thể của khách hàng khác nhau.


Còn hàng

- Bông lọc thông gió phòng sơn còn được sản xuất cho các ứng dụng bộ lọc mục đích chung HVAC. Bông lọc thông gió phòng sơn ở dạng cuộn và miếng cắt có sẵn trong một loạt các mức độ hiệu suất và độ dày - ó hoặc không có chất phụ gia chống vi sinh vật. 

- Mỗi bộ lọc có khả năng nắm giữ cao do đặc điểm mật độ sợi theo độ sâu. Bộ lọc thay thế được sạch sẽ, nhanh chóng và hiệu quả, và một cuộc sống phục vụ lâu dài có nghĩa là bộ lọc cần phải được thay đổi ít thường xuyên hơn. 

- Bông lọc thông gió phòng sơn nắm bắt các hạt rất tốt cho hoạt động thứ cấp,  nắm bắt các hạt rất mịn và khô đằng trước bộ lọc chính của hệ thống  HVAC.

 Bông lọc thông gió phòng sơn

- Loại bỏ sơn hạt khô từ dòng khí

- Phục vụ tất cả các loại phòng phun sơn

- Giữ lại các hạt sơn gây ô nhiễm

- Dễ dàng lắp đặt

- Bông lọc thông gió phòng sơn phục vụ cho một số các ngành công nghiệp sản xuất ô tô , xe máy, các sản phẩm đồ gỗ... Bông lọc thông gió phòng sơn có sẵn trong các kích cỡ khác nhau mà giải quyết các nhu cầu cụ thể của khách hàng khác nhau. Các bộ lọc sẽ loại bỏ bất kỳ ô nhiễm & trong ứng dụng phòng phun sơn. 

Khu vực ứng dụng

- Bông lọc thông gió phòng sơn phòng tự động sơn sửa chữa.

- Lọc khí công nghiệp trong các phòng  phun sơn.

- Phòng phun sơn thường xuyên

- Bông lọc thông gió phòng sơn phun sơn ô tô

- Sơn gồ nội thất

- Trang thiết bị lớn

- Phòng sơn xịt xe tải 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

lõi lọc khí Đông Châu

banner khung lọc khí sản phẩm

banner trách nhiệm công ty đông châu

Bình luận