Lõi lọc dầu thủy lực Hydac Mobile Filters


Lõi lọc dầu thủy lực Hydac Mobile Filters

Bộ lọc dầu thủy lực làm việc dựa trên nguyên lý sử dụng các phần tử lọc, lớp lọc để giữ lại các tạp chất khi có dòng dầu thủy lực chảy qua các phần tử lọc này hoặc sử dụng trường lực để tách các tạp chất ra khỏi dầu thủy lực.


Còn hàng

Lọc dầu thủy lực : Bộ lọc dầu thủy lực làm việc dựa trên nguyên lý sử dụng các phần tử lọc, lớp lọc để giữ lại các tạp chất khi có dòng dầu thủy lực chảy qua các phần tử lọc này hoặc sử dụng trường lực để tách các tạp chất ra khỏi dầu thủy lực.

Bộ lọc thô: Có thể lọc được những chất bẩn có đường kính đến 0,1mm. Bộ lọc thô có thể được lắp đặt tại ống rót để lọc dầu thủy lực được rót vào két chứa, tại ống hút và ống đẩy để lọc sơ bộ dầu thủy lực.

Bộ lọc trung bình: Có thể lọc được những chất bẩn có đường kính từ 0,05mm tới 0,1mm. Bộ lọc trung bình thường được lắp đặt tại ống đẩy hoặc ống hồi.

Bộ lọc tinh: Có thể lọc được những chất bẩn có đường kính từ 0,001 đến 0,05mm. Bộ lọc tinh thường được lắp đặt tại các vị trí có lưu lượng vừa phải, thường là các nhánh phụ trong hệ thống. Được ứng dụng khá phổ biến ở hệ thống thủy lực các máy công cụ.

Bộ lọc đặc biệt tinh: Có thể lọc được những chất bẩn có đường kính nhỏ hơn 0,001mm. Bộ lọc này rất ít khi sử dụng và chỉ sử dụng với các hệ thống có yêu cầu rất cao về chất lượng dầu, lắp đặt ở các vị trí có lưu lượng nhỏ, tiết diện đường ống nhỏ ở các nhánh. Thường hay sử dụng với hệ thống thủy lực trong các phòng thí nghiệm.

Lõi lọc dầu thủy lực Hydac Mobile Filters

Return Line (/Suction Boost) Filters - Tank Mounted

RFM – Return Line Filter with 2-hole Mounting

RFM – Return Line Filter with 4-hole Mounting

RMER –  Return Line Filter - Tank Mounted

Flow from Inside to Outside

 

RMTR –  Return Line Filter - Tank Mounted

Flow from Inside to Outside

 

RPER –  Return Line Filter - Tank Mounted

Flow from Inside to Outside

10 300 7.137../.. 241

RKM – Return Line & Suction Boost Filter for

Combined Hydraulic Circuits

 

RKM – Return Line & Suction Boost Filter. The New Generation. 10 850 7.124../.. 255

RKMR –  Return Line & Suction Boost Filter

Flow from Inside to Outside

 

Inline Filters

MF/MFD – with Spin-On Cartridge

LPF../-TH – Inline Filter with Integrated Thermal Bypass Valve

LPF...GGA –  Inline Filter - Flange-Mounted

with Integrated Cooler Bypass Valve

 

MFX – Inline Filter

LFM – Inline Filter with Differential Pressure Relief Valve

ILFR – In-Tank Mounted

MFM – Inline Filter  

MFM../-OIU – Inline Filter with Inlet and Outlet on One Side

MFM...L    – Inline    Filter with   Ports in L-Configuration

ILF – Inline Filter  

DFM – Inline Filter with Differential Pressure Relief Valve

HFM – Inline Filter  

Suction Filters

SF – Suction Filter, Tank Mounted

SFM – Suction Filters  3

SFF – Suction Filter with Anti-Drain Valve

SFAR – Suction Filter with Anti-Drain Valve and

Flow from Inside to Outside

 

S – Suction Filter Elements

S... – Suction Filter Element for Mounting on Outside of Tank

Change-Over Inline Filters

RFLD – Change-Over Inline Filter - Welded Version  

NFD – Change-Over Inline Filter  

AFLD – Change-Over Inline Filter to API

FLND – Change-Over Inline Filter to DIN

RFLD – Change-Over Inline Filter - Cast Version  

FMND – Change-Over Inline Filter to DIN

DFDK – Change-Over Inline Filter  

DFDKN – Change-Over Inline Filter

Manifold Mounted Filters

DF...K P – Inline Filter - Flange-Mounted

DF...MHA/DF...MHE – Pressure Filter - Flange-Mounted

up to 100 million cycles

DF...M A – Pressure Filter – Flange-Mounted

DF...M P – Pressure Filter – Flange-Mounted

DFZ – Pressure Filter for Sandwich Stacking

DF...Q E – Pressure Filter – Flange-Mounted

DFP – Pressure Filter for Manifold Mounting

DFPF – Pressure Filter for Reversible Flow and for Manifold Mounting

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

lõi lọc khí Đông Châu

banner khung lọc khí sản phẩm

banner trách nhiệm công ty đông châu