Giấy lọc định tính Whatman 1002-110 Số 2


Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 2 đường kính 110mm lọc chung trong phạm vi kích thước hạt 8 μm, để giữ chất dinh dưỡng đất trong các thử nghiệm tăng trưởng thực vật.


Còn hàng

Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman 1002 số 2 đường kính 110mm chất liệu cellulose được sử dụng trong các kỹ thuật phân tích định tính để xác định các vật liệu.

Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 2 giúp tăng tốc độ dòng chảy và tăng khả năng tải so với các bộ lọc phẳng tương đương.

Lớp 2: 8 μm, (giấy lọc dòng chảy trung bình)

Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 2 kín hơn lớp 1 với sự gia tăng tương ứng về thời gian lọc (ví dụ, tốc độ lọc chậm hơn một chút).

Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 2 lọc chung trong phạm vi kích thước hạt 8 μm, để giữ chất dinh dưỡng đất trong các thử nghiệm tăng trưởng thực vật. Cũng được sử dụng để theo dõi các chất ô nhiễm cụ thể trong khí quyển và trong thử nghiệm đất.

Đông Châu phân phối giá sỉ sản phẩm liên quan giấy lọc thí nghiệm giấy lọc cặn nước sạch công nghiệp với chính sách giá tốt

thông số xuất xứ Giấy lọc định tính Whatman 1002-110 Số 2

thông số kỹ thuật Giấy lọc định tính Whatman 1002-110 Số 2

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

lõi lọc khí Đông Châu

banner khung lọc khí sản phẩm

banner trách nhiệm công ty đông châu