Bình Lọc 7 Lõi 30 Inch DOE Singapore


Bình lọc 7 lõi 30 inch DOE Singapore thường được sử dụng làm bộ lọc làm sạch trong hầu hết các ngành công nghiệp chế biến.


Còn hàng

Bình lọc 7 lõi 30 inch DOE Singapore là tiêu chuẩn công nghiệp cho các ứng dụng dòng chảy cao. Được xây dựng bằng thép không gỉ 304L, kiểu chốt bu lông, những vỏ này là sự lựa chọn hoàn hảo cho công nghiệp.

Bình lọc 7 lõi 30 inch DOE Singapore cung cấp nhiều mức lưu lượng và khả năng giữ chất gây ô nhiễm. 

Bình lọc 7 lõi 30 inch DOE Singapore thường được sử dụng làm bộ lọc làm sạch trong hầu hết các ngành công nghiệp chế biến.

Bình lọc 7 lõi 30 inch DOE Singapore đảm bảo không di chuyển hạt hoặc di chuyển sợi, ngay cả sau khi áp suất cao.

Bình Lọc 7 Lõi 30 Inch DOE Singapore

Bình Lọc 7 Lõi 30 Inch DOE Singapore

Bình Lọc 7 Lõi 30 Inch DOE Singapore

Bình Lọc 7 Lõi 30 Inch DOE Singapore

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

lõi lọc khí Đông Châu

banner khung lọc khí sản phẩm

banner trách nhiệm công ty đông châu

Bình luận